List/Grid

Tag Archives: Thông tư 123/2010/TT-BTC

Thông tư 123/2010/TT-BTC  ngày 19/08/2010

Thông tư 123/2010/TT-BTC ngày 19/08/2010

Thông tư 123/2010/TT-BTC  ngày 19/08/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2.