List/Grid

Tag Archives: Thông tư 12/2008

Thông tư số 12/2008/TT-BLĐTBXH ngày 22/07/2008

Thông tư số 12/2008/TT-BLĐTBXH ngày 22/07/2008

Thông tư số 12/2008/TT-BLĐTBXH ngày 22/07/2008 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung về việc thực hiện chế độ ăn giữa ca  đối  với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng  các công trình thủy điện.