List/Grid

Tag Archives: Thông tư 08/2009/TT- BGDĐT

Thông tư 08/2009/TT- BGDĐT ngày 21/04/2009

Thông tư 08/2009/TT- BGDĐT ngày 21/04/2009

Thông tư 08/2009/TT- BGDĐT ngày 21/04/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 8 năm 2008 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo.