List/Grid

Tag Archives: Thông tư 05/TT-BLĐTB&XH ngày 17/03/2010 quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề

Thông tư 05/2010/TT-BLĐTB&XH ngày 17/03/2010

Thông tư 05/2010/TT-BLĐTB&XH ngày 17/03/2010

Thông tư 05/TT-BLĐTB&XH ngày 17/03/2010 quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ kỹ thuật.