List/Grid

Tag Archives: Thông tư 02/2011/TT-BTTTT

Thông tư 02/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư 02/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư 02/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.