List/Grid

Tag Archives: thi

Dịch vụ tư vấn pháp lý, soạn thảo Hợp đồng

Dịch vụ tư vấn pháp lý, soạn thảo Hợp đồng

Luật Gia Phạm với hơn 10 năm trong lĩnh vực Tư vấn Luật sẽ tư vấn và đưa ra những giải pháp, soạn thảo Hợp đồng để bảo vệ quyền… Read more »

Thông tư 07/2008/TT-BNV ngày 04/09/2008

Thông tư 07/2008/TT-BNV ngày 04/09/2008

Thông tư của Bộ Nội vụ số 07/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 09 năm 2008 hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức