List/Grid

Tag Archives: thép

Thông tư số 93/2009/TT-BTC ngày 15/05/2009

Thông tư số 93/2009/TT-BTC ngày 15/05/2009

Thông tư số 93/2009/TT-BTC ngày 15/05/2009 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu sắt và thép quy định tại Thông tư số 75/2009/QĐ-BTC ngày 13/4/2009 của Bộ Tài chính.

Quyết định số 16/2008/QĐ-BCT ngày 03/07/2008

Quyết định số 16/2008/QĐ-BCT ngày 03/07/2008

Quyết định số 16/2008/QĐ-BCT ngày 03/07/2008 của Bộ Công Thương ban hành về việc tạm thời áp dụng chế độ cấp Giấy phép xuất khẩu tự động đối với sắt, thép .