List/Grid

Tag Archives: thép không hợp kim

Quyết định số 92/2008/QĐ-BTC ngày 28/10/2008

Quyết định số 92/2008/QĐ-BTC ngày 28/10/2008

Quyết định số 92/2008/QĐ-BTC ngày 28/10/2008 của Bộ tài chính quy định việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng sắt, thép không hợp kim của biểu thuế xuất khẩu.