List/Grid

Tag Archives: Thanh tra giáo dục

Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/08/2006

Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/08/2006

Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/08/2006 do Chính phủ ban hành quy định về ổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục.