List/Grid

Tag Archives: thành phố.

Thông tư số 53/2011/TT-BTC ngày 27/4/2011

Thông tư số 53/2011/TT-BTC ngày 27/4/2011

Thông tư số 50/2011/TT-BTC ngày 27/04/2011 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thông tư số 55/2010/TT-BTC ngày 16/0402010

Thông tư số 55/2010/TT-BTC ngày 16/0402010

Thông tư số 55/2010/TT-BTC ngày 16/0402010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Đài Truyền hình Việt Nam và các Đài Truyền hình, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, thành phố.

Quyết định 187/2008/QĐ-UBND ngày 28/07/2009

Quyết định 187/2008/QĐ-UBND ngày 28/07/2009

Quyết định 187/2008/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Ninh Thuận ban hành ngày 28/07/2009 về việc chuyển các Trạm Y tế trực thuộc Phòng Y tế huyện, thành phố sang trực thuộc Trung tâm Y tế huyện, thành phố.