List/Grid

Tag Archives: thành phố Sơn Tây

Quyết định số 19/NQ-CP ngày 08/05/2009

Quyết định số 19/NQ-CP ngày 08/05/2009

Quyết định số 19/NQ-CP ngày 08/05/2009 do Chính Phủ ban hành quy định việc xác lập địa giới hành chính xã Đông Xuân thuộc huyện Quốc Oai; các xã Tiến Xuân, Yên Bình,Yên Trung thuộc huyện Thạch Thất; huyện Mê Linh thuộc thành phố Hà Nội; thành lập Quận Hà Đông và các phường trực thuộc; chuyển thành phố Sơn Tây thành Thị xã Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội.

Nghị định của Chính phủ số 23/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 23/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 23/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, để thành lập phường thuộc thành phố Hà Đông, thành phố Sơn Tây, tỉnh Hà Tây.