List/Grid

Tag Archives: thành phố phan thiết

Nghị định số 81/1999/NĐ-CP ngày 25-08-1999

Nghị định số 81/1999/NĐ-CP ngày 25-08-1999

Nghị định số 81/1999/NĐ-CP ngày 25-08-1999 của Chính phủ Quy định Thành lập thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận

Nghị định của Chính phủ số 89/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 89/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 89/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2001 về việc thành lập phường phú tài, xuân an, hàm tiến, phú hài; đổi tên xà hàm tiến thuộc thành phố phan thiết và thành lập xà đa mi thuộc huyện hàm thuận bắc, tỉnh bình thuận.