List/Grid

Tag Archives: thành phố Hà Đông

Nghị định của Chính phủ số 23/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 23/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 23/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, để thành lập phường thuộc thành phố Hà Đông, thành phố Sơn Tây, tỉnh Hà Tây.