List/Grid

Tag Archives: thành phố Hồ Chí Minh

Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/02/2010

Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/02/2010

Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/02/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định số 73/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008

Quyết định số 73/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008

Quyết định số 73/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh ngày  22 /10/2008 Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ dân đang cư ngụ tại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị định số 143/2006/NĐ-CP ngày 23/11/2006

Nghị định số 143/2006/NĐ-CP ngày 23/11/2006

Nghị định số 143/2006/NĐ-CP ngày 23/11/2006 do Chính phủ ban hành điều chỉnh địa giới hành chính phường, quận; thành lập phường thuộc quận Gò Vấp, quận 12 và quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị định của Chính Phủ số 130/2003/NĐ-CP ngày 05/11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 130/2003/NĐ-CP ngày 05/11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 130/2003/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2003 về việc thành lập các quận BìnhTân, Tân Phú và các phường trực thuộc; điều chỉnh địa giới hành chính phường thuộc quận Tân Bình; thành lập xà, thị trấn thuộc các huyện Bình Chánh, Cần Giờ và Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh