List/Grid

Tag Archives: thành phố Đà Nẵng

Thông tư số 106/2009/TT-BTC ngày 26/05/2009

Thông tư số 106/2009/TT-BTC ngày 26/05/2009

Thông tư số 106/2009/TT-BTC ngày 26/05/2009 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Nam hầm Hải Vân và trạm thu phí Hoà Phước, quốc lộ 1A, thành phố Đà Nẵng.

Quyết định số 47/2008/QĐ-BTTTT ngày 19/08/2008

Quyết định số 47/2008/QĐ-BTTTT ngày 19/08/2008

Quyết định số 47/2008/QĐ-BTTTT ngày 19/08/2008 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nẵng.

Nghị định của Chính phủ số 102/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 102/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 102/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2005 về việc thành lập phường, xã thuộc quận Thanh Khê và huyện Hoà Vang; thành lập quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Nghị định của Chính phủ số 24/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 24/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 24/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2005 về việc thành lập phường thuộc các quận Hải Châu, Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.