List/Grid

Tag Archives: thành lập xã

Nghị định số 156/2006/NĐ-CP ngày 27/12/2006

Nghị định số 156/2006/NĐ-CP ngày 27/12/2006

Nghị định số 156/2006/NĐ-CP ngày 27/12/2006 do Chính phủ ban hành về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã thuộc các huyện Phong Thổ, Tam Đường, Sìn Hồ và Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Nghị định số 38/1999/NĐ-CP ngày 18-06-1999

Nghị định số 38/1999/NĐ-CP ngày 18-06-1999

Nghị định số 38/1999/NĐ-CP ngày 18-06-1999 của Chính phủ. Quy định việc điều chỉnh Địa giới Hành chính và Thành lập Xã thuộc các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh và Thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Nghị định của Chính Phủ số 95/2003/NĐ-CP ngày 20/08/2003

Nghị định của Chính Phủ số 95/2003/NĐ-CP ngày 20/08/2003

Nghị định của Chính Phủ số 95/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2003 về việc thành lập xà, phường thuộc các huyện Sông Hinh, Phú Hoà và thị xà Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên

Nghị định của Chính Phủ số 139/2003/NĐ-CP ngày 18/11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 139/2003/NĐ-CP ngày 18/11/2003

– Nghị định của Chính Phủ số 139/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2003 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xà, thị trấn thuộc các huyện Hàm Tân và Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Nghị định số 183/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007

Nghị định số 183/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007

Nghị định số 183/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Bảo Lạc, Thông Nông, Trùng Khánh, Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng.

Nghị định số 155/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/10/2007

Nghị định số 155/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/10/2007

Nghị định số 155/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/10/2007 về điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Đắk R’lấp, Đắk Song, Đắk Glong và Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.