List/Grid

Tag Archives: thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện

Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008

Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008

Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ Thông tin và truyền thông hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan Báo chí.