List/Grid

Tag Archives: thành lập thị trấn Rạch Gòi

Nghị định số 34/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007

Nghị định số 34/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007

Nghị định số 34/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007 do Chính phủ ban hành điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thạnh Xuân, Tân Phú Thạnh để thành lập thị trấn Rạch Gòi, thị trấn Cái Tắc thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.