List/Grid

Tag Archives: thành lập thị trấn Cửa Việt

Nghị định của Chính phủ số 103/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 103/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 103/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập thị trấn Cửa Việt thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.