List/Grid

Tag Archives: thành lập quận Cẩm Lệ

Nghị định của Chính phủ số 102/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 102/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 102/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2005 về việc thành lập phường, xã thuộc quận Thanh Khê và huyện Hoà Vang; thành lập quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.