List/Grid

Tag Archives: thành lập phường

Nghị định của Chính Phủ số 108/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 108/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 108/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2003 về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xà, thành lập phường và điều chỉnh địa giới hành chính các phường, thuộc thị xà Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Nghị định của Chính Phủ số 111/2003/NĐ-CP ngày

Nghị định của Chính Phủ số 111/2003/NĐ-CP ngày

– Nghị định của Chính Phủ số 111/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2003 về việc thành lập phường, xà thuộc Thành phố Hạ Long và Thị xà Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Nghị định số  181/2007/NĐ-CP  do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007

Nghị định số 181/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007

Nghị định số  181/2007/NĐ-CP  do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đông Hưng, huyện Kiến Xương, huyện Vũ Thư để mở rộng thành phố Thái Bình, điều chỉnh địa giới hành chính phường xã; thành lập phường thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.