List/Grid

Tag Archives: thành lập phường thuộc Thị xà Hà Đông

Nghị định của Chính Phủ số 107/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 107/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 107/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2003 về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng Thị xà Hà Đông, thành lập phường thuộc Thị xà Hà Đông và mở rộng Thị trấn Vân Đình huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây