List/Grid

Tag Archives: thành lập huyện Lộc Hà

Nghị định số 20/2007/NĐ-CP ngày 07/02/2007

Nghị định số 20/2007/NĐ-CP ngày 07/02/2007

Nghị định số 20/2007/NĐ-CP ngày 07/02/2007 do Chính phủ ban hành điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, huyện; thành lập các phường thuộc thị xã Hà Tĩnh; thành lập huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.