List/Grid

Tag Archives: thành lập các phường thuộc Thành phố Điện Biên Phủ

Nghị định của Chính Phủ số 110/2003/NĐ-CP ngày  26/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 110/2003/NĐ-CP ngày 26/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 110/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2003 về việc thành lập Thành phố Điện Biên Phủ, điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng và thành lập các phường thuộc Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu.