List/Grid

Tag Archives: thăm dò phân cấp trữ lượng

Thông tư số 33/2010/TT-BTNMT ngày 09/12/2010

Thông tư số 33/2010/TT-BTNMT ngày 09/12/2010

Thông tư số 33/2010/TT-BTNMT ngày 09/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ quặng sắt.