List/Grid

Tag Archives: thủ tục xử phạt

Nghị định số 51/2006/NĐ-CP ngày 19/05/2006

Nghị định số 51/2006/NĐ-CP ngày 19/05/2006

Nghị định số 51/2006/NĐ-CP ngày 19/05/2006 do Chính phủ ban hành quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả.

Nghị định của Chính phủ số 140/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 140/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 140/2005/NĐ-CP ngày 11 thỏng 11 năm 2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

Nghị định của Chính phủ số 87/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 87/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 87/2001/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2001 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.