List/Grid

Tag Archives: thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả

Nghị định số 61/2008/NĐ-CP ngày 09/05/2008

Nghị định số 61/2008/NĐ-CP ngày 09/05/2008

Nghị định số 61/2008/NĐ-CP ngày 09/05/2008 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả.