List/Grid

Tag Archives: thủ tục cấp C/O

Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010 của Bộ Công thương ban hành quy định về việc Thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN