List/Grid

Tag Archives: thị xã Tân Hiệp

Nghị định của Chính phủ số 98/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 98/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 98/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2005 về việc thành lập thị xã Tân Hiệp, tỉnh Hậu Giang; thành lập phường, xã thuộc thị xã Tân Hiệp.