List/Grid

Tag Archives: thị xã Ninh Bình

Nghị định số 19/2007/NĐ-CP ngày 07/02/2007

Nghị định số 19/2007/NĐ-CP ngày 07/02/2007

Nghị định số 19/2007/NĐ-CP ngày 07/02/2007 do Chính phủ ban hành về việc thành lập thành phố Ninh Bình thuộc tỉnh Ninh Bình trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Ninh Bình.

Nghị định của Chính phủ số 58/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 58/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 58/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường, xã và thành lập phường thuộc thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Nghị định của Chính phủ số 16/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 16/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 16/2004/NĐ – CP ngày 09 tháng 01 năm 2004 về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.