List/Grid

Tag Archives: Thị xã lai châu và thành lập thị trấn thuộc các huyện phong thổ

Nghị định số 176/2004/NĐ-CP

Nghị định số 176/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 176/2004/nđ-cp ngày 10 tháng 10 năm 2004 về việc thành lập thị xã lai châu và thành lập thị trấn thuộc các huyện tam đường, phong thổ, tỉnh lai châu.