List/Grid

Tag Archives: thị xà bắc ninh và thị trấn gia bình

Nghị định số 37/2002/NĐ-CP

Nghị định số 37/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 37/2002/nđ-cp ngày 08 tháng 4 năm 2002 về việc thành lập phường suối hoa, thị xà bắc ninh và thị trấn gia bình, huyện gia bình, tỉnh bắc nin.