List/Grid

Tag Archives: Thị xã Bắc Giang

Nghị định số 33/1999/NĐ-CP ngày 11-05-1999

Nghị định số 33/1999/NĐ-CP ngày 11-05-1999

Nghị định số 33/1999/NĐ-CP ngày 11-05-1999 của Chính phủ hướng dẫn việc Thành lập các Phường và Xã thuộc Thị xã Bắc Giang và Huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang