List/Grid

Tag Archives: thị trấn Mường Chà

Nghị định của Chính phủ số 25/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 25/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 25/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính và đổi tên thị xã Lai Châu thành thị xã Mường Lay; đổi tên huyện Mường Lay và thị trấn Mường Lay thành huyện Mường Chà và thị trấn Mường Chà, tỉnh Điện Biên.