List/Grid

Tag Archives: thảm họa

Thông tư số 92/2009/TT-BTC ngày 12/05/2009

Thông tư số 92/2009/TT-BTC ngày 12/05/2009

Thông tư số 92/2009/TT-BTC ngày 12/05/2009 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn việc thanh toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm hoạ.

Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 27/8/2008

Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 27/8/2008

Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 8 nă 2008 về việc ban hành Quy chế quản lý Tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa.