List/Grid

Tag Archives: TCVN ISO 9001:2008

Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25/02/2010

Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25/02/2010

Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25/02/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.