List/Grid

Tag Archives: Tân Châu

Nghị định của Chính Phủ số 53/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003

Nghị định của Chính Phủ số 53/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003

Nghị định của Chính Phủ số 53/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xà, phường, thị trấn thuộc các huyện Thoại Sơn, Phú Tân, Tân Châu và thị xà Châu Đốc, tỉnh An Giang

Nghị định của Chính phủ số 21/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 21/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 21/2004/NĐ – CP ngày 12 tháng 01 năm 2004 về việc thành lập xà thuộc các huyện Châu Thành, Rảng Bàng và điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, tỉnh Tây Ninh