List/Grid

Tag Archives: tổ chức cấp

Thông tư 12/2009/TT- BCA ngày  31/03/2009

Thông tư 12/2009/TT- BCA ngày 31/03/2009

Thông tư 12/2009/TT- BCA ngày 31/03/2009 quy định về việc tổ chức cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng của lực lượng công an nhân dân.