List/Grid

Tag Archives: tỉnh Yên Bái

Nghị định số 87/2008/NĐ-CP ngày 04/8/2008

Nghị định số 87/2008/NĐ-CP ngày 04/8/2008

Nghị định số 87/2008/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 8 năm 2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Trấn Yên để mở rộng thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Nghị định số 31/2002/NĐ-CP

Nghị định số 31/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 31/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2002 về phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh bầu cử bổ sung của tỉnh yên bái nhiệm kỳ 1999-200.