List/Grid

Tag Archives: tỉnh Trà Vinh.

Nghị định số 86/2008/NĐ-CP ngày 01/8/2008

Nghị định số 86/2008/NĐ-CP ngày 01/8/2008

Nghị định số 86/2008/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 8 năm 2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính Xã, thành lập Xã Thị trấn thuộc huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.