List/Grid

Tag Archives: tỉnh Thái Bình.

Nghị định số 117/2004/NĐ-CP ngày 29-04-2004

Nghị định số 117/2004/NĐ-CP ngày 29-04-2004

Nghị định số 117/2004/NĐ-CP ngày 29-04-2004 của Chính phủ quy định về việc thành lập Thành phố Thái Bình thuộc tỉnh Thái Bình

Nghị định số  181/2007/NĐ-CP  do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007

Nghị định số 181/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007

Nghị định số  181/2007/NĐ-CP  do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đông Hưng, huyện Kiến Xương, huyện Vũ Thư để mở rộng thành phố Thái Bình, điều chỉnh địa giới hành chính phường xã; thành lập phường thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Nghị định của Chính phủ số 61/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 61/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 61/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà và chia xã Bình Lăng thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.