List/Grid

Tag Archives: tỉnh Sóc Trăng

Nghị định số 22/2007/NĐ-CP ngày 08/02/2007

Nghị định số 22/2007/NĐ-CP ngày 08/02/2007

Nghị định số 22/2007/NĐ-CP ngày 08/02/2007 do Chính phủ ban hành về việc thành lập thành phố Sóc Trăng thuộc tỉnh Sóc Trăng.

Nghị định của Chính Phủ số 127/2003/NĐ-CP ngày 31/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 127/2003/NĐ-CP ngày 31/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 127/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2003 về việc thành lập huyện Ngà Năm thuộc tỉnh Sóc Trăng.