List/Grid

Tag Archives: tỉnh Quảng Trị

Nghị định của Chính phủ số 31/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 31/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 31/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hải Lăng, huyện Triệu Phong để mở rộng địa giới hành chính thị xã Quảng Trị; điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập phường thuộc thị xã quảng trị tỉnh Quảng Trị.

Nghị định của Chính phủ số 103/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 103/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 103/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập thị trấn Cửa Việt thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Nghị định số 08/1999/NĐ-CP ngày 01-03-1999

Nghị định số 08/1999/NĐ-CP ngày 01-03-1999

Nghị định số 08/1999/NĐ-CP ngày 01-03-1999 do Chính phủ ban hành về việc thành lập các phường Đông Lễ và Đông Lương thuộc thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị