List/Grid

Tag Archives: tỉnh Quảng Bình

Quyết định 1808/QĐ-TTg ngày 15/12/2008

Quyết định 1808/QĐ-TTg ngày 15/12/2008

Quyết định 1808/QĐ-TTg ngày 15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình, tỉnh Quảng Bình

Nghị định số 30/1999/NĐ-CP ngày 28-04-1999

Nghị định số 30/1999/NĐ-CP ngày 28-04-1999

Nghị định số 30/1999/NĐ-CP ngày 28-04-1999 của Chính phủ hướng dẫn việc thành lập Xã, Thị trấn thuộc huyện Tuyên Hoá và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Nghị định số 07/2004/NĐ-CP

Nghị định số 07/2004/NĐ-CP

Nghị định số 07/2004/NĐ – CP ngày 02/01/2004 về việc thành lập phường thuộc Thị Xã Đồng Hới và đổi tên xã thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Nghị định của Chính phủ số 85/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 85/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 85/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2001 về việc thành lập xà lâm thủy thuộc huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình.