List/Grid

Tag Archives: tỉnh Ninh Bình.

Nghị định số 06/NĐ-CP ngày 06/11/2008

Nghị định số 06/NĐ-CP ngày 06/11/2008

Nghị định số 06/NĐ-CP ngày 06/11/2008 do Chính Phủ ban hành việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn thuộc huyện Nho Quan và huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Nghị định số 19/2007/NĐ-CP ngày 07/02/2007

Nghị định số 19/2007/NĐ-CP ngày 07/02/2007

Nghị định số 19/2007/NĐ-CP ngày 07/02/2007 do Chính phủ ban hành về việc thành lập thành phố Ninh Bình thuộc tỉnh Ninh Bình trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Ninh Bình.

Nghị định của chính phủ số 126/2003/NĐ-CP ngày 31/10/2003

Nghị định của chính phủ số 126/2003/NĐ-CP ngày 31/10/2003

Nghị định của chính phủ số 126/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2003 về việc thành lập thị trấn Thiên Tôn thuộc huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Nghị định của Chính phủ số 58/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 58/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 58/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường, xã và thành lập phường thuộc thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.