List/Grid

Tag Archives: tỉnh Nghệ An.

Nghị định số 44/1999/NĐ-CP ngày 01-07-1999

Nghị định số 44/1999/NĐ-CP ngày 01-07-1999

Nghị định số 44/1999/NĐ-CP ngày 01-07-1999 của Chính phủ quy định Thành lập một số xã thuộc huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Nghị định số 41/2006/NĐ-CP ngày 21/04/2006

Nghị định số 41/2006/NĐ-CP ngày 21/04/2006

Nghị định số 41/2006/NĐ-CP ngày 21/04/2006 do Chính phủ ban hành về việc thành lập thị trấn Hoàng Mai thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Nghị định số 45/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008

Nghị định số 45/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008

Nghị định số 45/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: hưng nguyên, nghi lộc để mở rộng địa giới hành chính thành phố vinh; thành lập phường vinh tân thuộc thành phố vinh, tỉnh nghệ an.

Nghị định  số  164/2007/NĐ-CP  do Chính  phủ ban hành  ngày  15/11/2007

Nghị định số 164/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/11/2007

Nghị định số 164/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/11/2007 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hòa; thành lập các phường thuộc thị xã Thải Hòa, tỉnh Nghệ An.

Nghị định của Chính phủ số 39/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 39/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 39/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thành phố Vinh và các huyện Tân Kỳ, Quế Phong, tỉnh Nghệ An.