List/Grid

Tag Archives: tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 10/03/2009

Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 10/03/2009

Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 10/03/2009 do UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành mức trợ cước vận chuyển các mặt hàng trong chỉ tiêu thực hiện chính sách miền núi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Nghị định số 189/2004/NĐ-CP ngày 17-11-2004

Nghị định số 189/2004/NĐ-CP ngày 17-11-2004

Nghị định số 189/2004/NĐ-CP ngày 17-11-2004 Quy định Thành lập xã thuộc các huyện Lạc Dương, Lâm Hà và thành lập huyện Đam Rông, tình Lâm Đồng

Nghị định số 79/1999/NĐ-CP ngày 24-08-1999

Nghị định số 79/1999/NĐ-CP ngày 24-08-1999

Nghị định số 79/1999/NĐ-CP ngày 24-08-1999 của Chính phủ Quy định Điều chỉnh Đa giới xã thuộc các huyện Lạc Dương, Lâm Hà và Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Nghị định số 38/1999/NĐ-CP ngày 18-06-1999

Nghị định số 38/1999/NĐ-CP ngày 18-06-1999

Nghị định số 38/1999/NĐ-CP ngày 18-06-1999 của Chính phủ. Quy định việc điều chỉnh Địa giới Hành chính và Thành lập Xã thuộc các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh và Thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng