List/Grid

Tag Archives: tỉnh Lai Châu

Nghị định số 40/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 40/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 40/1997/NĐ-CP ngày 28/04/1997 của Chính phủ về việc di chuyển địa điểm thị trấn huyện lỵ huyện Mường Lay, tỉnh Lai Châu

Nghị định số 156/2006/NĐ-CP ngày 27/12/2006

Nghị định số 156/2006/NĐ-CP ngày 27/12/2006

Nghị định số 156/2006/NĐ-CP ngày 27/12/2006 do Chính phủ ban hành về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã thuộc các huyện Phong Thổ, Tam Đường, Sìn Hồ và Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Nghị định của Chính Phủ số 110/2003/NĐ-CP ngày  26/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 110/2003/NĐ-CP ngày 26/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 110/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2003 về việc thành lập Thành phố Điện Biên Phủ, điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng và thành lập các phường thuộc Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu.

Nghị định số 176/2004/NĐ-CP

Nghị định số 176/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 176/2004/nđ-cp ngày 10 tháng 10 năm 2004 về việc thành lập thị xã lai châu và thành lập thị trấn thuộc các huyện tam đường, phong thổ, tỉnh lai châu.