List/Grid

Tag Archives: tỉnh Hà Tây

Nghị định số 155/2006/NĐ-CP ngày 27/12/2006

Nghị định số 155/2006/NĐ-CP ngày 27/12/2006

Nghị định số 155/2006/NĐ-CP ngày 27/12/2006 do Chính phủ ban hành về việc thành lập thành phố Hà Đông thuộc tỉnh Hà Tây trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Hà Đông.

Nghị định của Chính Phủ số 107/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 107/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 107/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2003 về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng Thị xà Hà Đông, thành lập phường thuộc Thị xà Hà Đông và mở rộng Thị trấn Vân Đình huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây
Nghị định số 01/2006/NĐ-CP ngày 04/01/2006

Nghị định số 01/2006/NĐ-CP ngày 04/01/2006

Nghị định số 01/2006/NĐ-CP ngày 04/01/2006 do Chính Phủ ban hành về việc điều chỉnh địa giới hành chính và mở rộng thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây.

Nghị định của Chính phủ số 23/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 23/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 23/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, để thành lập phường thuộc thành phố Hà Đông, thành phố Sơn Tây, tỉnh Hà Tây.

Nghi định số 130/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 02/08/2007

Nghi định số 130/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 02/08/2007

Nghi định số 130/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 02/08/2007 về việc thành lập thành phố Sơn Tây thuộc Tỉnh Hà Tây
Nghị định của Chính phủ số 23/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 23/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 23/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây.

Nghị định số 38/2002/NĐ-CP

Nghị định số 38/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 38/2002/nđ-cp ngày 08 tháng 4 năm 2002 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thị trấn phùng, huyện đan phượng, tỉnh hà Tây.