List/Grid

Tag Archives: tỉnh Hà Giang

Nghị định số 74/1999/NĐ-CP ngày 20-08-1999

Nghị định số 74/1999/NĐ-CP ngày 20-08-1999

Nghị định số 74/1999/NĐ-CP ngày 20-08-1999 của Chính phủ Quy Định điều chỉnh Địa giới Hành chính để thành lập thị trấn, huyện Lỵ và các xã thuộc các huyện Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Quang, Hoàng Su Phì và thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Nghị định số 64/2006/NĐ-CP ngày 23/06/2006

Nghị định số 64/2006/NĐ-CP ngày 23/06/2006

Nghị định số 64/2006/NĐ-CP ngày 23/06/2006 do Chính phủ ban hành Điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường của thị xã Hà Giang và huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Nghị định của Chính phủ số 104/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 104/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 104/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thị xã Hà Giang và huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.